Sunteți preocupat de integritatea mediului sau poate doar căutați noi modalități de a beneficia de energia pe care mediul o oferă? Având în vedere efectele încălzirii globale și ale poluării cu carbon, conservarea mediului a devenit o prioritate. În plus, costurile produselor energetice sunt în creștere, astfel că trecerea la forme mai ecologice de energie a devenit soluția multor probleme din prezent. Panourile solare permit satisfacerea cerințelor energetice pentru casă sau afacerea dvs., dar, în același timp, sunt un pas important spre protejarea mediului.

Panourile solare de la Clima Center oferă o sursă de energie eficientă pentru a vă satisface nevoile de electricitate la un preț accesibil.

Clima Center este un distribuitor de produse și servicii de energie verde pentru locuințele/clădirile care optează pentru acest sistem de încălzire.

O scurtă istorie a energiei solare

În 1954, Bell Labs a dezvoltat prima celulă fotovoltaică de siliciu. Deși energia solară a fost capturată și transformată anterior, abia după anul 1954 energia solară a început să devină o sursă viabilă de energie electrică pentru alimentarea dispozitivelor pe perioade lungi de timp. Primele celule solare au transformat energia solară în energie electrică cu o eficiență de 4%. Multe panouri solare disponibile astăzi pot transforma lumina soarelui în energie solară cu o eficiență de peste 20%, un procent constant în creștere.

Ce sunt panourile solare?

Un panou solar transformă lumina soarelui în curent electric sau căldură care la rândul ei este utilizată pentru a furniza energie electrică pentru casă sau clădire. Panourile solare sunt construite ca o colecție de mulțimi de celule solare mici, care sunt răspândite pe o suprafață mare pentru a asigura suficientă energie. Cu cât concentrația de lumină este mai mare și este captată de celulă, cu atât se produce mai multă electricitate sau căldură.

Principalele tipuri de panouri solare

Există două tipuri principale:

Sistemele fotovoltaice (PV) sunt alcătuite dintr-o colecție de celule solare fotovoltaice. Aceste celule individuale sunt de obicei mici și produc aproximativ 1 sau 2 wați. Pentru a profita la maximum de puterea obținută, aceste celule sunt conectate la o unitate mai mare denumită modul. Acest modul poate fi conectat la o altă unitate mai mare pentru a forma o matrice care produce și mai multă putere.

Sistemele solare termice (sistemele solare de încălzire a apei) sunt alcătuite din colectoare (tipuri de panouri solare) care sunt montate pe acoperiș. Colectează căldură de la soare și pot fi folosite pentru încălzirea apei pentru utilizare imediată sau a apei stocate într-un cilindru de apă caldă.

Cum funcționează panourile solare?

1. Sisteme fotovoltaice solare

Panourile solare funcționează prin transformarea fotonilor de lumină în energie electrică prin efectul solar fotovoltaic (PV). Acest lucru permite conversia directă a luminii solare în energie solară sau electricitate. Panourile solare utilizează straturi de material semiconductor, cel mai frecvent siliciu. Panourile solare pot fi montate pe acoperișuri sau pe pământ sau poate fi montat un acoperiș din panouri solare.

2. Sisteme termice solare

Sistemele termice solare funcționează pe baza procesului de încălzire termică solară prin absorbția energiei solare și transformarea acesteia în căldură care poate fi transferată în casa sau clădire pentru a fi utilizată la încălzirea apei și încălzirea spațiului. Căldura este generată de panourile solare (colectoare) care sunt montate pe acoperișuri.

Acestea pot fi asociate cu cazanul sau colectorul, permițând căldurii generate de soare să transfere lichidul încălzit și antigelul. Apa este, apoi, pompată într-un schimb de căldură care se găsește în interiorul rezervorului de apă.

Sursă de energie regenerabilă

Energia solară este o sursă de energie regenerabilă, curată, ieftină, care este disponibilă aproape oriunde în lume – orice punct în care lumina soarelui atinge suprafața pământului este o locație potențială de a genera energie solară. Și din moment ce energia solară provine de la soare, ea reprezintă o sursă de putere nelimitată. Ea generează energie electrică din resurse infinite. Clima Center promovează și încurajarea folosirea energiei verde atât pentru scădearea costurilor lunare de la facturi, dar, mai ales, pentru protejarea mediului înconjurător.

Folosirea unei resurse regenerabile – cum ar fi energia eoliană, solară și hidroelectrică – pentru a genera energie electrică nu duce la epuizarea acestei resurse. Lumina soarelui va fi mereu stralucitoare pe suprafața Pământului și, după ce lumina soarelui este transformată în energie electrică, există încă o cantitate infinită de lumină solară care poate fi transformată în energie electrică. Asta face ca energia solară, prin natura sa, să fie regenerabilă